TRT - Motiflerin Dili DVBRip XviDTRT - Motiflerin Dili DVBRIP XviD

Anadolu'da bir zamanlar, çadırından yorganına, çuvalından heybesine kadar bir ailenin bütün ihtiyaçlarını kadın kendi elleriyle dokurdu. Bu dokumalar, onu dokuyan kadının hayatının bir aynasıydı. Kadının evli olup olmadığı, çocuk besleyip beslemediği, kocası ya da kaynanasıyla arasının iyi olup olmadığı, mutluluğu, mutsuzluğu, istekleri, beklentileri hep dokuduğu halı ve kilimden okunabilirdi. Bu motiflerin köken çok eski tarihlere, tarihin başlangıcına kadar aramamız gerekir. Bu konuda hemen hiç bir araştırma yapılmadığı için " Motiflerin Dili " isimli belgeselin ön hazırlıkları iki yıl sürmüş ve belgesel adeta bir tez çalışması gibi titiz bir çalışmanın ürünü olmuştur.

 

TRT - Telvin DVBRip x264


TRT - Telvin DVBRip x264

Müzik alanında uluslararası platformda başarılı olmuş Türk sanatçılarının müzik yolculuğunun anlatıldığı Telvin adlı program 6 bölümden oluşuyor.
Müzik yapmayı dua etmeye benzeten Ömer Faruk Tekbilek, yaptığı sentezlerle evrensel müzik dilini yakalayan neyzen Kudsi Ergüner, türküleri yalın samimi ve abartısız söyleyişiyle düyaya sevdiren, sadelikten gelen güzellik Sabahat Akkiraz, darbuka eşlik enstümanı olmaktan çıkarıp, solist enstrüman yapan, "darbuka benim hayatımdır" diyen Mısırlı Ahmet programda yer almaktadır.

TRT - Üç Menderes DVBRIP


TRT - Üç Menderes DVBRIP XviD

Batı Anadolu’nun önemli beş nehrinden üç tanesi Menderes adını taşır. Bunlar Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Kara Menderes’tir. İki bölümlük belgesel programda, bu üç nehrin tarih boyunca bölgelerini nasıl biçimlendirdikleri ve bu bölgelerdeki yaşamı nasıl etkiledikleri anlatılmaktadır.
Bu üç menderesin isimlerinden başka ortak özellikleri de vardır. Üçü de yüzyıllar içinde taşıdıkları alüvyonlarla döküldükleri koyları doldurmuş, geniş ovalar oluşturmuşlardır. Günümüzde üç menderes nehrinin oluşturdukları bu ovalar, Batı Anadolu’nun en verimli topraklarıdır.

TRT - Altın Elbiseli Adam 2013 DVBRIPTRT - Altın Elbiseli Adam 2013 DVBRIP XviD

Türk Tarihinin bugüne kadar tespit edilmiş 2500 yıl öncesine ait en eski yazılı belgesi "Esik Yazıtı”, "Altın Elbiseli Adam” belgeseli ile TRT ekranlarında.

Unutulan Savaş Kore (2008) 4 Bölüm DVBRip XviD


alt

Unutulan Savaş Kore (2008) 4 Bölüm DVBRip XviD

Dört bölümden oluşan bu belgeselde ,Kore savaşı ve bu savaşta 741 şehit veren ,büyük kahramanlık gösteren Türk Askeri anlatılıyor.

TRT - Batıya Doğru Akan HDTV 720p x264


TRT - Batıya Doğru Akan HDTV 720p x264

Verimli Mezopotamya ve Anadolu topraklarında başlayan insanlığın uzun medeniyet yolculuğu yaklaşık oniki bin yıl öncesine uzanıyor. "Batı’ya Doğru Akan Nehir Medeniyet Belgeseli”, bu uzun yolculuğu objektif bir bakış açısıyla anlatıyor.
Dünya kamuoyunun dikkatini uygarlığın gerçek doğum yerine, yani Orta Doğu’daki iki nehrin arasına, Mezopotamya’ya çevirmeyi amaçlayan "Batı’ya Doğru Akan Nehir” Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) tarafından, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin katkılarıyla hazırlandı. Çekimlerine iki yıl önce başlanan "Batı’ya Doğru Akan Nehir Medeniyet Belgeseli” için 16 ülkede çekim yapıldı, 200 civarında düşünür, sanatçı, bilimadamı ve politikacıdan görüşler alındı ve en gelişmiş bilgisayar grafikleri bir araya getirilerek eski çağların şehirleri ve eserleri dramalar ile tekrar canlandırıldı. Her biri 45 dakikalık 20 bölümden oluşan belgeselin uzun ve kısa olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
Uluslararası fikir önderleri tarafından ‘medeniyet üzerine çekilmiş en kapsamlı belgesel’ olarak nitelendirilen proje, 11 Eylül saldırılarından sonra dünyaya yayılan Doğu ve İslam muhalefetine karşı, insanlığı daha dengeli bir bakış açısıyla buluşturmak için hayata geçirildi. "Batı’ya Doğru Akan Nehir” bir barış belgeseli olmayı amaçlıyor.

TRT - Dev Kanatlar Kara Akbaba HDTV 720p x264-BDR


TRT - Dev Kanatlar Kara Akbaba HDTV 720p x264-BDR
Dev Kanatlar: Kara Akbaba adlı belgesel film, Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuşu olan kara akbabanın 1 yıllık yaşam döngüsünü konu alıyor.
Belgeselde kanat açıklığı 3 metreye ulaşan kara akbabanın fiziksel özellikleri, biyolojisi, uçuş teknikleri ve yaşam alanlarının tanıtılmasının yanı sıra kur, çiftleşme, kuluçka ve beslenme gibi davranışları da anlatılıyor.
Bu belgesel ile soyu tehlike altında olan ve ülkemiz yaban hayatı için büyük önem taşıyan kara akbabaların tanınmasını sağlamak, korunmasına ve yaşatılmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor

TRT - Önce Şiir Vardı WEBRip x264-BDR


TRT - Önce Şiir Vardı WEBRip x264-BDR

Her hafta 1 şairin ve şiirlerinin anlatıldığı trt yapımı kültü programı.

Masukun Nefesi (2014) HDTV 1080p x264-LTRG


 
Masukun Nefesi (2014) HDTV 1080p x264-LTRG
Maşuk’un Nefesi, bir çırağın, geleneğin izini takip eden bir ustanın önünde diz çökerek eski usulde mevlid meşki yapma sürecini anlatıyor. Klâsik Türk Musikîsi’nin yüzyıllara yayılan meşk geleneğini usta-çırak ilişkisi üzerinden olabildiğince otantik bir şekilde anlatırken seyircisine köklü bir geleneğin izinde özel bir yolculuk vaat ediyor.

TRT - Tamgalar Dengizli (2013) DVBRip x264-BDR


TRT - Tamgalar Dengizli (2013) DVBRip x264-BDR

 Tarih aydınlığa kavuşuyor

"Bölgenin sözünü ettiğimiz dönemdeki tarihinin aydınlığa kavuşturulması adına önemli bir adım da Denizli’de atıldı.” Diyen Akar, " Belgesel yapımcısı Servet Somuncuoğluiki yıl boyunca Denizli bölgesinde kültür ve tarih araştırmaları yaparak Tamgalar-Dengizliadlı 3 bölümlük bir belgesel çekti. Servet Somuncuoğlu, Asya Türk coğrafyasına petroglifleri (kaya resimleri) çekerek bu konuda haklı bir üne kavuşmuş bir kültür adamı. Somuncuoğlu,TRT adına Karlı Dağlardaki Sır, Damgaların Göçü, Zamana Karşı, Türkistan’da Bir Gün, Altın Elbiseli Adam gibi önemli belgeselleri çekti ve ayrıca Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler, Saymalıtaş – Gökyüzü Atları, Damgaların Göçü – Kurgan kitaplarını hazırladı.” Diye konuştu.

Ayrıca, çalışmalar hakkında özet bilgi veren Akar, şunları söyledi: "Somuncuoğlu’nun son belgeseli Tamgalar-Dengizli, Denizli bölgesini ele alıyor. Bölgedeki mezar taşlarının okunması ve damgaların tespiti aşamasında danışman olarak biz de bulunduk. 16-17 Aralık 2012 tarihlerinde Denizli’nin Çivril ilçesine bağlı başta Özdemirci kasabası olmak üzere çevredeki başka başka yerleşim birimlerindeki mezarlıklarda özellikle Oğuz boylarına ait damgalar ve daha da önemlisi Orhun abidelerindeki harflerle yazılmış metinler tespit ettik. Bu damga ve harflerin bir bölümü zaman içinde tahrip olmuştu.Fakat açıkça ve çok net olarak okunan onlarca Orhun işaretleri vardı. Bunların özellikle engebeli ve dağlık yörelerdeki Türkmen köylerinin mezarlıklarında bulunması ayrıca dikkat çekici idi. Mezar taşlarındaki boy işaretleri ve yazılar yanında kayalara oyulmuş damgalar bulunuyordu. Bunların,Türk dünyasının hemen hemen her yerinde görülen damgalarla şekil ve üslup bakımından aynı olması, bu kültürün sürekliliğini göstermesi bakımından da son derece önemliydi.